60 Years of Porsche 911 Exposition – 3 en 4 juni 2023

60 Years of Porsche 911 Exposition – 3 en 4 juni 2023